Automagisch van code naar uitgerold product, inclusief cloud infrastructuur?
Managed Azure DevOps CI/CD pipeline

Wij zetten een CI/CD pipeline op aan de hand van je wensen. Moet er een WebApp uitgerold worden met een stukje infrastructuur? Of het bouwen van een PowerShell module? Misschien het uitrollen van een volledige Office365 omgeving? Wij bouwen de pipeline in jouw omgeving waarna je zelf het beheer kan uitvoeren, of je kan het beheer bij ons beleggen in de vorm van cloudsourcing / managed services.