Azure DevOps workshop

Deze training omvat:
Maximaal 12 deelnemers
2 dagen
Op lokatie of virtueel
Azure, Azure DevOps, Bicep, YAML pipelines.